Hyvido Utsädesberäknare


Beräkna hur mycket utsäde du ska beställa

Beräkna den korrekta mängden utsäde som du ska så i förhållande till ditt område och datum

Hyvido Udsædsberegner


Beregn hvor meget såsæd du skal bestille hjem

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato