Hyvido Utsädesberäknare


Beräkna hur mycket utsäde du ska beställa

Beräkna den korrekta mängden utsäde som du ska så i förhållande till ditt område och datum

Fyll i fältet för att beräkna din utsädesmängd

Det här kan du använda Hyvido utsädesberäknare till:

1. Beräkna behovet av utsäde med utgångspunkt från såtidpunkt, såbäddsförhållanden och geografisk belägenhet

2. Beräkna ditt inköpsbehov av utsäde


Bakgrund

Under de senaste åren har vi utvecklat ett hjälpmedel som gör det enkelt att bestämma lämplig utsädesmängd vid sådd av Hyvido hybridhöstkorn.
Genom att ta hänsyn till de enskilda sorternas utvecklingsmönster under etableringen och till meteorologiska data för resp. lokalitet samt därutöver också såbäddsförhållanden och såtidpunkt, så kan den korrekta utsädesmängden bestämmas.
De väderdata som vi använder oss av utgör ett medeltal för de senaste 10 åren.
För att erhålla utsädesbehovet på hela arealen behövs också vikten av en storsäck, ca 450-500 kg beroende av tusenkornvikten.